...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 ธ.ค. 2562
22 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 พ.ย. 2562
23 แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ก.ค. 2562
24 สมัครเข้าร่วม โครงการแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
27 มิ.ย. 2562
25 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
19 มิ.ย. 2562
26 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ประจำปี 2561
263
18 มิ.ย. 2562
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
288
06 มิ.ย. 2562
28 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 พ.ค. 2562
29 ภัยเงียบจากกล่องโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
276
15 พ.ค. 2562
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
06 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25