...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 10/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
01 ม.ค. 2551
242 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการช่วงพักกลางวัน ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
27 ธ.ค. 2550
243 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 9/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
21 ธ.ค. 2550
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
525
28 ธ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25