...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริตภาครัฐ 2552 - 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
03 ส.ค. 2552
212 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
17 มิ.ย. 2552
213 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2552 ภาคผนวก ดาวน์โหลดเอกสาร
530
17 มิ.ย. 2552
214 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
12 มิ.ย. 2552
215 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
22 ก.พ. 2552
216 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
12 ก.พ. 2552
217 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
519
18 ธ.ค. 2551
218 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
21 พ.ย. 2551
219 เปิดประชุมสภา อบต.อัยเยอร์เวง สมัยที่ 4/2551
2632
14 พ.ย. 2551
220 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2551 (วันที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
478
22 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25