...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
07 ต.ค. 2552
202 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
06 ต.ค. 2552
203 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
06 ต.ค. 2552
204 สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
05 ต.ค. 2552
205 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
05 ต.ค. 2552
206 รายงานผลการปฏิบัติงาน(ตามแผนยุทธศาสตร์)ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
05 ต.ค. 2552
207 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนส.ค.-ก.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
01 ต.ค. 2552
208 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
01 ต.ค. 2552
209 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
21 ก.ย. 2552
210 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
473
15 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25