...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
19 ธ.ค. 2555
132 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
06 ธ.ค. 2555
133 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
558
29 พ.ย. 2555
134 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
422
21 พ.ย. 2555
135 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
20 พ.ย. 2555
136 ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
579
19 พ.ย. 2555
137 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
12 พ.ย. 2555
138 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
06 พ.ย. 2555
139 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
08 ต.ค. 2555
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
663
27 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25