...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 วิธีจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจากการกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ส.ค. 2564
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 มี.ค. 2564
3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
15 ก.พ. 2564
4 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
06 ม.ค. 2564
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 ธ.ค. 2563
6 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
07 ธ.ค. 2563
7 จดหมายข่าว 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 พ.ย. 2563
8 กฏกระทรวงอัตราภาษีป้าย 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 พ.ย. 2563
9 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
346
18 ก.ย. 2563
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26