...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ธ.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ธ.ค. 2564
4 ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ต.ค. 2564
5 ประกาศ จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 ต.ค. 2564
6 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 ต.ค. 2564
8 วิธีจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจากการกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ส.ค. 2564
9 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 มี.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
15 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27