...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

 

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในลําดับที่ 12 ไปรายงานตัว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 320 คน