...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปี 2564
รายละเอียด :
    

              9 ธ.ค.2563 กองการศึกษาฯอบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากอ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและมีสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน เรียนรู้ความพอเพียงและเพื่อให้นักเรียนบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กบ้านนากอและชุมชนได้รับความรู้และประสบการณ์วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563    อ่าน 113 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**