...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
รายละเอียด :
    

 จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New normal tourism) ที่จะต้องปรับตัวให้มีความพร้อมและร่วมมือกันไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งกับประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว จึงดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์       หรือปรับใช้ให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในตำบลไปในทิศทางเดียวกันได้ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      (COVID-19) อีกด้วย

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 158 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**