...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    1-20 เม.ย. 2562 อบต.อัยเยอร์เวง ได้ร่วมมือกับที่พักสงฆ์บ้านเหมืองประชาสรรค์ ในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเป็นแนวทางให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ เป็นการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชน เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562    อ่าน 120 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**