...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง 2562รายละเอียด :
    

                24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.อัยเยอร์เวง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานและความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานและองค์กร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 142 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**