...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 

               25 – 31 ม.ค 2562 อบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น นำมาประยุกต์หรือปรับใช้ในด้านการพัฒนา ระบบการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ศึกษาวัตกรรม แนวทางในการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 105 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**