...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ดะวะห์) 2561
รายละเอียด :
    

              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กองการศึกษาฯ อบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้ฝึกฝน เรียนรู้ในการปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาอิสลามตามบทบัญญัติแห่งพระเจ้า และเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน มีผู้นำศาสนามาบรรยายธรรม สอนให้ประชาชนได้รู้ถึงแนวทาง หลักการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแนวทางของศาสนา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561    อ่าน 170 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**