...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 2561รายละเอียด :
    

               วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักปลัด อบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ หลักจริยธรรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561    อ่าน 119 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**