...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2561รายละเอียด :
    

              จากสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ประกอบกับสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ยังแข็งแรงประกอบอาชีพได้ในขณะที่ผู้สูงอายุบางรายมีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ นอกจากโรคต่างๆแล้วผู้สูงอายุ บางคนยังถูกลูกหลานทิ้ง ให้อยู่คนเดียว ไม่มีใครสนใจ ดูแล ทำให้ผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้า ทางออกที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือ คือลูกหลานจะต้องหันมาดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัวของตนให้มากขึ้น รวมทั้งชุมชนจะต้องให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองด้วยเช่นเดียวกัน  

               วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักปลัด อบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุ

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561    อ่าน 101 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**