...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน

รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงได้ดำเนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีวัถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวง

๒.เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวง

๓.เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง

๔.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง

๕.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวง

๖.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

จากการดำเนินโครงการทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555    อ่าน 634 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**