...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการเข้าสุนัตหมู่
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ได้จัดโครงการเข้าสุนัตหมู่ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป

โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน กว่า ๔๐ คน และพิธีจะดำเนินการสองวันคือวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๕

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2555    อ่าน 516 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**